De vraag achter de vraag

Een nieuw project begint bijna altijd met een vraag, in architectentaal: een programma van eisen - en wensen. Voor mij begint een project met het verduidelijken en verfijnen van die vraag. Die wordt zo duidelijk en volledig gemaakt in onderling gesprek: wat wilt u realiseren en wat verwacht u daarvan qua functionaliteit, ruimtelijkheid, materiaalgebruik, etc.

Daarnaast is de context van groot belang: wat is de locatie en wat zijn daarvan de beperkingen, maar vooral de mogelijkheden? Waar staat de zon gedurende de dag? Waar is de weg en hoe wordt het perceel ontsloten? Waar bevinden zich de buurpanden en wat betekent dat voor uw privacy? Hoe is het uitzicht in de diverse richtingen? 

Van belang is ook wat het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voorschrijven als kader – wat zijn daarvan de beperkingen en de mogelijkheden.

Kwint loodst u door deze vragen en randvoorwaarden en vertaalt dat in heldere uitgangspunten. Die leiden tot een helder plan, dat antwoord geeft op uw vragen en uw behoeften en dat daarvoor ook op termijn ruimte biedt.

Fokko van der Veen