Voordat er sprake is van een opdracht of van kosten ontmoet ik u graag.
Dan maken we kennis over en weer, bespreken een in eerste instantie globaal overzicht van uw wensen, de locatie en de daarvoor geldende “spelregels”, het op onderdelen beschikbare budget en een eventueel tijdspad. Over de meeste van deze onderdelen is veel te zeggen, maar dat komt allemaal aan de orde in ons gesprek.

Het is zaak om over en weer de verwachtingen goed in kaart te brengen, omdat we in een eventuele opdrachtgever-architect relatie veel en langdurig contact hebben.

Ik zal uitgebreid toelichten hoe ik werk en communiceer. Er is voor mij pas sprake van een vervolg, als we samen hebben vastgesteld, dat er met de genoemde ingrediënten een goed plan tot stand te brengen is binnen de afgesproken kaders, in een goed onderling contact.